Yõwánĩ 7:11

11Gõʼdá kậyị̂ kãrámã gũgũ kâ ʼdĩ kâ rî ʼbá yî sĩ rî, Yẽrõsãlémã ʼá tólâ rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí rĩzó Yésũ rî lôndãlé õʼbí lãfálé ʼásĩ. Drílĩyî nĩzó tã îjí bê õjílã tị́ sĩ kĩ, "Ãgô rú bê Yésũ rî, rî rĩlí ángô lé ró yã? Nĩ ndré gólâ kô yã?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More