Yõwánĩ 7:15

15Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ârî ĩyî bê tã îmbâ Yésũ kâ ʼdĩ rî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó. Drílĩyî ngãzó tã âtálé gólâ rî tãsĩ kĩ, "Gólâ ûsû íyíkâ tã nị̃nị̃ tã îmbâ kâ nõ ãʼdô ʼásĩ yã? Gólâ rĩʼá cú ĩtí tã îmbá ʼbá ãkó."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More