Yõwánĩ 7:18

18Õzõ má õrî nõ tã ámâ nyãányâ kâ îmbálé ĩʼdî rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, má lẽ cé õjílã drí lậnjị̃ ʼbãlé má rú ĩʼdî. Gõʼdá âʼdó kô ĩtí. Má ânĩ tã Ôvârí gólâ ámâ âjó ʼbá rî kâ îmbálé ĩʼdî, tãlâ óʼbã ró bê lậnjị̃ gólâ rú. Tã îmbâ ámákâ ʼdĩ âʼdó kô õnjõ ʼî, rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More