Yõwánĩ 7:22

22Gõʼdá tã ʼdẽʼdẽ kâ bãsã ʼá rî, nĩ rî ʼẽlâ kậyị̂ lôvô-lôvô kâ sĩ. Músạ̃ ʼbã tã Yúdạ̃ yî drí mvá lâ yî ʼbẽlé bãsã ʼá. ʼDẽʼdẽ bãsã ʼá rî âʼdó kô cé tã Músạ̃ drí ʼbãlé ʼdĩ ĩʼdî. ʼDẽʼdẽ bãsã ʼá rî îtõ trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã drị̃ị̂ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More