Yõwánĩ 7:23

23Õzõ kậyị̂ ʼdĩyímvá kâ ʼdẽ kâ bãsã ʼá rî õʼdê trá kậyị̂ lôvô-lôvô kâ ʼá rî, nĩ ʼbãá ʼdĩyímvá ʼdẽlé bãsã ʼá kô yã? Nĩ rî ʼẽlâ! Gõʼdá má îngâ bê õjílã ngá lãzé ʼásĩ kậyị̂ lôvô-lôvô kâ ʼá rî, tã lâ sú ãnî drí kô tãlâ ãʼdô ʼî yã? Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, tã ʼdẽʼdẽ kâ bãsã ʼá Músạ̃ drí ʼbãlé rî tã lâ lậvũ gạ̃rạ̃ tã ʼbãʼbã kậyị̂ lôvô-lôvô kâ kâ drị̃ị̂ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More