Yõwánĩ 7:25

25Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ âtâ bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ĩtí rî, õjílã ãzâ ʼbá yî rĩ ʼbá rĩlí ĩyî jạ̃rị́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ ʼá rî drí ngãzó ĩyî tã âtálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ, "ʼDĩî âʼdó kô ãgô gólâ drị̃-ʼbá ãmákâ rî yî drí ʼẽʼá fũlâ rî ĩʼdî yã?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More