Yõwánĩ 7:26

26Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ãkpã gólĩyî lãfálé ʼásĩ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Drị̃-ʼbá ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî âyê ĩyî gólâ rĩʼá tã îmbálé õjílã drí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tãlâ ãʼdô ʼî yã? Drị̃-ʼbá ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî êdrẽé ĩyî gólâ tã îmbâ ʼdĩ ʼásĩ kô, tãlâ gólĩyî ị̂sũ tã bê rî kĩ, ãgô ʼdĩ ãâʼdô ʼdíyî pã ʼbá ʼî yã?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More