Yõwánĩ 7:27

27Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî drí kpá tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Ãgô nõ âʼdô ʼbãʼá ʼdíyî pã ʼbá ró ʼdĩ ángô tí yã? Mã nị̃ jạ̃rị́bạ̃ gólâ drí rĩzó ʼá lâ rî trá! Gólâ Nãzãrétã lé ʼbá ʼî! Gõʼdá õjílã îcá kô võ ʼdíyî pã ʼbá drí ʼẽzó ânĩlí âfõlé ʼálâ sĩ rî nị̃lị́."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More