Yõwánĩ 7:28

28Gõʼdá Yésũ bê drẽ zãâ tã îmbáʼá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ rî gõʼdá ârî úlị́ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ âtálé ʼdĩ bê rî, drílâ tã âtázó drílĩyî ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, "Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, nĩ ũnị̃ mâ trá. Nĩ ũnị̃ jạ̃rị́bạ̃ má drí ânĩzó ʼálâ ʼásĩ rî trá. Gõʼdá nĩ nị̃ị́ kô kĩ, ãʼdî âjô mâ nĩ ãngó nõ ʼá yã rî. Ámâ átá Ôvârí âjô mâ nĩ. Má ânĩí kô drị́-ãcê ámákâ sĩ. Má ânĩ trá drị́-ãcê ámâ átá gólâ ámâ âjó ʼbá rî kâ sĩ. Gólâ Ôvârí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ nị̃ị́ gólâ kô.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More