Yõwánĩ 7:3

3Gõʼdá kậyị̂ gólĩyî kãrámã ʼdî kâ câ bê rî, Yésũ rî ậdrúpị̃ yî drí ngãzó Yésũ rî îcílí tã lârâkô gólâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãsĩ, gõʼdá drílĩyî tã âtázó drílâ kĩ, "Hé, tí gõʼdá ní nĩí Yẽrõsãlémã ʼálâ õjílã lị̃fị́ îmbálé kậyị̂ gólĩyî ãmbá kãrámã nô kâ ʼá mbârâkã áníkâ âʼdálé tólâ õʼbí ʼá, tãlâ õjílã dũû õʼdê ró bê ní vósĩ rî kô yã?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More