Yõwánĩ 7:31

31Gõʼdá õjílã dũû õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ lẽ ĩyî tã trá Yésũ ʼá, drílĩyî ngãzó gõʼdá tã âtálé kĩ, "Ãgô gólâ Yésũ nõ ʼdíyî pã ʼbá ʼî pạ̃tị́ị̃. Îcá kô õjílã ãzâ drí âʼdólé ʼdíyî pã ʼbá ró tã lârâkô ʼẽlé lậvũlị́ gạ̃rạ̃ tã lârâkô Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ." ʼDĩî âʼdâ trá kĩ, Yésũ ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá ʼî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More