Yõwánĩ 7:32

32Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî ârî ĩyî bê tã õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî drí rĩʼá âtálâ tã lârâkô ãmbá Yésũ kâ ʼẽlé rî tãsĩ rî, gólĩyî drí ʼbãzó ạ̃wạ̃ ró. Drílĩyî ngãzó nĩlí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ngálâ tã ị̂ʼbị̃lị́ Yésũ rú. Gõʼdá drílĩyî ạ̃jú ʼbũ ʼbá ĩyíkâ jõzó nĩlí Yésũ rî ậrúlị́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More