Yõwánĩ 7:38

38Õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá má ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, õzõ gólĩyî ũmvû lị̃mvû má drí fẽlé gólĩyî drí rî trá rî, lị̃mvû ʼdĩ âʼdô rĩʼá ậdị́lị́ gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ õzõ óró kâtí. Lị̃mvû rî ʼdĩ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽʼá gólĩyî drí, õzõ Ôvârí drí âtálé trá rî kâtí."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More