Yõwánĩ 7:41

41Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ, "Pạ̃tị́ị̃ ró, ʼdĩî ʼdíyî pã ʼbá ʼî." Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî lẽé ĩyíkâ tã ʼdî kô. Gólĩyî kĩ ĩyíkâ rî, "Ãgô nõ âʼdó kô ʼdíyî pã ʼbá ʼî, tãlâ ãgô nõ rĩʼá Gãlĩláyã lé ʼbá ʼî. Gõʼdá ʼdíyî pã ʼbá îcá kô ânĩlí Gãlĩláyã lésĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More