Yõwánĩ 7:45

45Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyî jõlé Yésũ vó rî drí âgõzó ĩyî cú ĩtí Yésũ rî rũ ãkó drị́-drị́ị̃ ró drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yí bê ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gõʼdá drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ, "Nĩ âgõ cú ĩtí Yésũ rî ậrú ãkó ãʼdô tãsĩ yã? Ãʼdô tã âʼdô nĩ ãnî drí âgõzó ãmâ ngálâ drị́-drị́ị̃ ró nõ yã?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More