Yõwánĩ 7:52

52Gõʼdá Nĩkõdímã rî ãzí-ãzí yî drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí ạ̃wạ̃ sĩ kĩ, "Ndá nî, ní rî úlị́ âtálé ĩtí rî, nî kpá Gãlĩláyã lé ʼbá ʼî yã? ʼDõvó ní âtâ bê trá ĩtí rî, ní nĩ drẽ ndãlâ búkũ Ôvârí kâ ʼá, ngãtá ní âʼdô tã ûsúʼá kĩ, tã ậngũ ʼbá ãâʼdô âfõʼá Gãlĩláyã lésĩ yã rî!"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More