Lúkạ̃ 23:2

2Gólĩyî drí rĩzó ícícíyá ʼẽlé gólâ rú kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ sõ tã trá õjílã ãmákâ ʼá kĩ nĩ rî, gólĩyî õgî ômbê kô ãnî gólĩyî ngá ãtrâ ró rî ʼbá yî drí. Gõʼdá gólâ kĩ nĩ rî, yí âʼdô kpá ʼdíyî pã ʼbá gólâ tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé, yí âʼdô âjóʼá lâ ãngó ʼá nõngá ʼbãlé kúmú ãmákâ ró rî ĩʼdî. Ní fû gólâ vólé."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More