Lúkạ̃ 23:26

26Ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî sẽzó vólé nĩngá sĩ. Lạ́tị̂ ʼá rî, drílĩyî kpá ãgô ãzâ rú bê Sĩmónã rî ûsúzó. Sĩmónã gólâ Kĩrénẽ lé ʼbá ʼî. Sĩmónã rî nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ ʼbạ̃drị̃ mvá íyíkâ rî lésĩ. Drílĩyî Sĩmónã rî ʼbãzó mbârâkã sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ êdélé Yésũ rî îpázó drị̃ lâ nã njị̃lị́ Yésũ bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More