Lúkạ̃ 23:32

32Gõʼdá ãgô ãzâ ʼbá yî kpá rị̃, ãgô ʼdĩ ʼbá yî ngá ôpá ʼbá yî ĩʼdî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî trõ ĩyî kpá trá nĩʼá îpálâ Yésũ bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ fũlị́ vólé, võ ãzâ kó õjílã fũ kâ rĩʼá zị̃lị́ ãvõ drị̃-fã rî ʼálâ. Íîpâ Yésũ trá gólĩyî lãfálé ʼá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More