Lúkạ̃ 23:34

34Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Yésũ drí tã âtázó Ôvârí drí kĩ nĩ rî, "Ámâ átá, ní âyê õjílã gólĩyî ámâ fũ ʼbá nõ ʼbá yî, tãlâ gólĩyî nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, mâ ánî mvá ní drí âjólé gólĩyî pãlé rî ĩʼdî." Ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî lânjî ítá Yésũ kâ trá ĩyî võ ʼásĩ, gõʼdá ãzâ tãndí rî âtrõzó vũlị́ gõmárĩ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More