Lúkạ̃ 23:35

35Õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá ndrẽlâ. Drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rî ĩyî trá ʼdásí ʼẽlé Yésũ rú kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê drẽ, gólâ rî íyíkâ ãzí-ãzí pãlé, gõʼdá pá íyî ífífí kô ãʼdô drí yã? Gólâ âʼdó kô ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá tíbê Ôvârí drí zĩlí nĩ rî ĩʼdî yã?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More