Lúkạ̃ 23:5

5Gõʼdá õjílã gólĩyî ícícíyá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá zãâ sõlé tã bê kĩ nĩ rî, Yésũ õrî õjílã ʼâ îngálé, lị̃fị́ îcílí tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî îtónãlé ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼásĩ ndrĩ bũúũ âcálé nõngá Yẽrõsãlémã ʼá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More