Lúkạ̃ 23:53

53Pĩlátõ lẽ tã-drị̃ trá drílâ, Yésũ rî ãvõ ângízó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ, ítá tãndí mvẽêmvê sõzó rú lâ. Gólĩyî ʼbã Yésũ rî ãvõ trá ũgị́ ʼá kãtrã-kãtrã ró, gólâ ndẽé êdê-êdê lâ ndrĩ kô, tãlâ ị̃tú trá fĩʼá. Õʼbãá drẽ õjílã ãzâ kó ũgị́ ʼdĩ ʼá kô sị́sị́ lâ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More