Lúkạ̃ 23:56

56Drílĩyî gõzó âgõlé vólé ʼbạ̃drị̃ mvá nã ʼálâ ãlókõ ãzâ ʼbá yî ʼbạ̃drị̃ kâ êdélé dõ bê ãvõ lâ ị̂nị́zó kpá nĩʼá ãwó ngõlé, ị̃drú cị̃ị́nó rî tí, gõʼdá rãtáã ʼẽzó, tãlâ ʼdĩî trá tã ʼbãʼbã ʼî, ótó ậcị́ kô.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More