Lúkạ̃ 23:7

7Gõʼdá Ẽródẽ ĩʼdî kúmú ʼî Gãlĩláyã lé ʼbá yî drị̃lị́. Gõʼdá kậyị̂ nã ʼbá yî sĩ rî, Ẽródẽ kpá trá ânĩʼá ũmũ tõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ, gõʼdá Pĩlátõ drí Yésũ rî jõzó ícícíyá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê ndrĩ Ẽródẽ ngálâ gólâ õkî ró tã gólĩyíkâ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More