Márãkõ 12:10

10Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó íyî ífífí tãsĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ zị́ tã nô kô tã îgĩ Ôvârí kâ ʼásĩ yã? Gólâ kĩ nĩ rî, 'Ậjû nyãányâ gólâ jó ʼdị̃ ʼbá yî drí gãlé dó rî, âʼdô gõʼdá trá ậjû tã lâ drí lâzélé rõô jó kâ ró rî ĩʼdî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More