Márãkõ 12:12

12Yésũ ndẽ bê úlị́ âtâ-âtâ ʼdĩ rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ lẽ trá gólâ rî rũlị́, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ nĩ rî, Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ ʼdî ʼbá yî ĩyî rú. Gõʼdá gólĩyî âyê Yésũ gõzó nĩlí vólé cú ĩtí gólâ rî rũ ãkó, tãlâ gólĩyî trá ũrị̃ ró õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More