Márãkõ 12:13

13Tólâ sĩ, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî jõlé õjílã gólĩyî ʼdẽ ʼbá kúmú Ẽródẽ vó rî ʼbá yí bê Yésũ ngálâ nĩlí gólâ rî ûjũlị́ tã âtâ-âtâ ányâ gólâkâ tãsĩ, tãlâ gólâ âtâ ró tã ányâ bê kũmũ Sízã kâ rú.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More