Márãkõ 12:14

14Nĩngá sĩ, gólĩyî drí âcázó Yésũ ngálâ, gõʼdá drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ãmbá, mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, ị́ị̂njị̃ nî trá tã mbị̂ ʼẽ ʼbá ró. Ní âyé õjílã kôʼdáwá ánî drị̃ îzãlé, ãmbã gólĩyíkâ sĩ. Võ rî ʼdĩ ʼá rî, pạ̃tị́ị̃ ní rî õjílã îmbálé tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî sĩ. Âʼdô bê trá ĩtí rî, mã îjî tã ní tị́. Rĩʼá tã mbị̂ ʼî ômbê gĩzó kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ Sízã drí ngãtá rĩʼá tã ányâ ʼî yã?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More