Márãkõ 12:15

15Mã õgî ômbê ngãtá mã õgã dó ômbê gĩlí yã?" Gõʼdá Yésũ ârílí bê tã îjî ʼdĩ rî, gólâ nị̃ tã ị̂sũ gólĩyíkâ trá tã ậnjú ʼbá ró. Nĩngá sĩ, drílâ tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ nĩ rî, "Nĩ lẽ ámâ âdólé tã ányâ âtálé mị́rị̃ rú ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ âfẽ drẽ lãfâ ãnî drí rĩzó ômbê gĩlí ʼdĩ ãlô rî má drí, tãlâ má ndrê ró bê."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More