Márãkõ 12:16

16Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó ậdị̂ ífí ʼdĩ âjílí Yésũ ngálâ. Nĩngá sĩ, drílâ ậdị̂ ífí ʼdĩ âtrõzó âʼdálé gólĩyî drí, gõʼdá tã îjízó kĩ, "Nõô ãʼdî rî líndrí ʼî ậdị̂ ífí nõ rú, gõʼdá rú îgĩlí rú lâ ʼá nõ bê yã?" Nĩngá sĩ, drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ Sízã rî líndrí ʼî rú lâ bê."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More