Márãkõ 12:17

17Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Õzõ ãʼdô ĩtí rî, gólâ ĩʼdî lãfâ ʼdĩ lị́pị̂ lâ ʼî, nĩ lôgõ lãfâ ʼdĩ vólé gólâ drí ômbê gĩgĩ sĩ. Gõʼdá ãnî rî gógó ífífí lâ ãnî lị́pị̂ rĩʼá Ôvârí ĩʼdî, nĩ fẽ ãnî nyãányâ gólâ drí tã gólâ drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼẽzó." Ĩtí rî, ãgô ʼdĩ ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó, gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩlí ĩyî vólé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More