Márãkõ 12:19

19"Ãmbá, ạ̃kû ró Músạ̃ îgĩ tã trá ãmâ drí ʼẽlé kĩ, 'Õzõ nî ãzâ ánî ậdrúpị̃ õdrã trá õkó lâ rî âyélé cú ĩtí mvá ãkó rî, nî ậdrúpị̃ lâ ʼdĩ âʼdô ạ̃yị́zị́ ʼdĩ trõʼá, ãʼdô ró bê mvá tị̃zó ánî ậdrúpị̃ ạ̃ʼdị́ ró ʼdĩ võ lâ ʼá.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More