Márãkõ 12:2

2Gólâ vólé sĩ rî, fê lõʼwâ ʼdĩ ʼbá yî drí lị̂njị́zó kãlé. Gõʼdá lõʼwâ ʼdĩ ʼbá yî ôkírĩ tú rî, ạ́mvú lị́pị̂ nĩ ʼbá trá ʼbạ̃drị̃ lídí ʼálâ nã drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ âjólé kó tólâ sĩ ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ, tãlâ lõʼwâ âʼdó ʼbá trá íyíkâ ró rî tãsĩ yí drí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More