Márãkõ 12:22

22ʼDó lạ́tị̂ ãlô ʼdĩ ʼásĩ, ậdrúpị̃ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ʼdó õkó ʼdĩ trõzó ãlô-ãlô, gõʼdá ôdrãzó kpá ngbá vólé ʼdĩyímvá ãzãkã tị̃ ãkó. Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró, õkó rî ʼdĩ nyãányâ lâ drí ngãzó drãlé kpá vólé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More