Márãkõ 12:26

26"Ãʼdô lîdrî-lîdrî õdrã ʼásĩ rî tãsĩ rî, búkũ Ôvârí kâ ʼá, nĩ zị́ tã Músạ̃ drí îgĩlí úlị́ Ôvârí drí âtálé gólâ drí fê cú lạ̃sị́ bê yí ʼá rî kô yã? Ị̃tú rî ʼdĩ sĩ, Ôvârí kĩ Músạ̃ drí rî, 'Mâ Ôvârí gólâ Ãbãrãyámã yî drí rĩʼá rõlâ Yãkóbã yî Ĩsákã yí bê rî ĩʼdî.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More