Márãkõ 12:28

28Lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ãlô ârî Yésũ trá tã ʼdî ʼbá yî ngĩrĩ ʼá Sạ̃dúsị̃ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá gólâ ndrê bê Yésũ lôgõ tã îjî gólĩyíkâ ʼdĩ trá tã nị̃nị̃ sĩ rî, gólâ drí kpá ngãzó Yésũ rî îjílí tã îjî sĩ kĩ, "Tã ãmbá ndrĩ Ôvârí kâ ʼbãlé ʼdĩ lãfálé lâ ʼásĩ rî, tã ʼbãʼbã ángô rî íyíkâ ĩʼdî lậvũlị́ kôrô ãmâ drí ârílí yã?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More