Márãkõ 12:29

29Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjî gólâkâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ, "Tã ʼbãʼbã gólâ lậvũ ʼbá kôrô ãnî drí ʼẽlé rî ĩʼdî nõ, 'Ãnî õjílã ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ, nĩ ârî drẽ tã nô! Ôvârí ãmákâ Yãkóvã rĩʼá Ôvârí ãlô pạ̃tị́ị̃ rî ĩʼdî. Ôvârí ãzâ yûʼdạ́wạ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More