Márãkõ 12:36

36Dạ̃wúdị̃ rî nyãányâ pẽ úlị́ gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdálé drílâ ʼdíyî pã ʼbá ʼdĩ tãsĩ rî trá kĩ, 'Ôvârí Yãkóvã âtâ trá kúmú ámákâ drí kĩ nĩ rî, "ʼDõvó ní rî ámâ gãrã drị̃ ʼá gõlé drị́-ágó drị̃ lésĩ ãngó nõ rũlị́ má bê. Gõʼdá má âʼdô ạ̃jú-ʼbá-ãzí áníkâ rî ʼbá yî ʼbãʼá rĩlí ánî pá zẽlé." ' Lôngó 110.1

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More