Márãkõ 12:37

37Nĩ ndrê, Dạ̃wúdị̃ rî nyãányâ zị̂ ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí ngá lésĩ ʼdî trá kúmú íyíkâ ró. Gõʼdá bê trá ĩtí ʼdĩ kâtí rî, ʼdíyî pã ʼbá ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá cé Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ró ángô tí yã?" Yésũ âtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ gólâ lẽ gólĩyî drí nị̃lị́ dódó, ʼdíyî pã ʼbá ʼdĩ rî âʼdô ʼbãʼá õjílã mvá ró, kpá õzõ Ôvârí rî ífífí tí. Nĩngá sĩ, õjílã tị́lị́lị́ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ tã-drị̃ lâ lẽzó ãyĩkõ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More