Márãkõ 12:38

38Yésũ âʼdâ tã kpá kĩ nĩ rî, "Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, lãʼbí îmbá ʼbá tãsĩ, nĩ õzó kô ʼbãâ õzõ gólĩyî tí. Gólĩyî lẽ õjílã ndrĩ drí ĩyî ndrẽlé õjílã ãmbá ró. Gólĩyî lẽ ítá kũndrũ-kũndrũ ĩyíkâ sõlé gõzó ngãlé nĩʼá lậmú bê dîrî võ ngá lậzị̂ kâ ʼásĩ, tãlâ õjílã õʼê ró bê nî-bê-yã ĩyî drí õzõ õjílã ãmbá kâtí rû ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More