Márãkõ 12:39

39Gõʼdá kpá õzõ gólĩyî õfî ĩyî trá jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼá rî, gólĩyî fî rĩlí té rĩ-võ sũ ʼbá kôrô rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Kãrámã sĩ rî, gólĩyî lẽ kpá rĩlí rĩ-võ sũ ʼbá kôrô rî ʼbá yî drị̃ị̂ ngá nyãlé õjílã ãmbâ-ãmbâ bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More