Márãkõ 12:4

4"Vó lâ sĩ, ạ́mvú lị́pị̂ drí kpá lãjóʼbá íyíkâ ãzâ âjózó ạ́mvú ʼwã ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî ngálâ zãâ lõʼwâ íyíkâ ró rî tãsĩ. Gõʼdá ʼdĩî rî, ạ́mvú ʼwã ʼbá drí ngãzó ĩyî rĩʼá lãjóʼbá ʼdĩ cãlé õnjí ró. Gólĩyî ʼê tã ãnyĩ kâ trá ãmbá lãjóʼbá ʼdĩ drí, gõʼdá kpá gólâ rî lôʼdázó drõlé gõlé vólé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More