Márãkõ 12:40

40Gólĩyî njãâ rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ãcê ró, tãlâ ị́ị̃ị̂sũ ró bê kĩ nĩ rî, yĩ âʼdô ĩyíkâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ ndrê drẽ tã õnjí gólĩyî nyãányâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî. Gõʼdá óʼbã gólĩyî bê rĩʼá ngá ʼẽlé ạ̃yị́zị́ rî ʼbá yî drí vó lâ yî ndrẽlé rî, gólĩyî âdô ạ̃yị́zị́ ʼdĩ ʼbá yî lãfâ gólĩyíkâ tãsĩ. Ôvârí âʼdô lâṇõ ândrê fẽʼá õjílã ʼdî ʼbá yî drí."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More