Márãkõ 12:41

41Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí rĩlí vũdrị́ ãnyî ngá õjílã drí rĩzó lãfâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí ʼá lâ rî lạ̃gạ́tị́ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá. Gólâ rî trá rĩʼá õjílã gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá ânĩlí lãfâ ngá fẽfẽ ĩyíkâ ró rî ʼbá yî ʼbãʼbã lâ yî ngá ʼdĩ ʼá rî ndrẽlé. Ngá-tị̂ dũû ʼbá ânĩʼá ĩyî kpá lãfâ ãmbá ãmbá ʼbãlé ngá ʼdĩ ʼá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More