Márãkõ 12:43

43Gõʼdá Yésũ ndrélé bê gólâ rî, drílâ ngãzó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî ậzị́lị́ ânĩlí ãnyî, gõʼdá gólĩyî ânĩlí bê ĩyî rî, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ndrê ạ̃yị́zị́ lãfâ ĩzã ʼbá nã. Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî ãnî drí. Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, ạ̃yị́zị́ lãfâ ĩzã ʼbá ró nã ʼbã lãfâ ãmbá ʼî ngá nõ ʼá lậvũlị́ kôrô õjílã ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More