Márãkõ 12:5

5Nĩngá sĩ, ạ́mvú lị́pị̂ drí ngãzó kpá lãjóʼbá íyíkâ ãzâ âjólé ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gõʼdá ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí lãjóʼbá ʼdĩ fũzó. Lé ĩtí rî, ạ́mvú lị́pị̂ drí rĩzó fí zãâ lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî âjólé ãlô-ãlô ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Nĩngá sĩ, ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ĩyíkâ rĩzó kpá zãâ, lãjóʼbá rĩʼá âjólâ ʼdĩ ʼbá yî, ãzâ ʼbá yî cãlé gõʼdá ãzâ ʼbá yî ûfúlị́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More