Márãkõ 12:6

6"Gõʼdá vó lâ sĩ, lâkí ʼbá ạ́mvú lị́pị̂ drí jõlé ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ kó rî, cé mvá lâ drílâ lẽlé tákányĩ rî ĩʼdî. Ĩtí rî, ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí íyî mvá ʼdĩ jõzó ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ ạ̃dũkũ lâ ró tã ị̂sũ-ị̂sũ bê yí drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ĩyî íyî mvá ʼdĩ ị̂njị̃ʼá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More