Márãkõ 12:7

7Gõʼdá võ rî ʼdĩ ʼá nĩngá rî, mvá lâ ʼdĩ âcálé bê ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ ạ́mvú ʼálâ rî, ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó tã ngõlé kírî ró ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, 'Nõô trá rĩʼá gólâ drị́-vó lị́pị̂ ró rî ĩʼdî. Nĩ ngâ mã fû ró gólâ vólé. Vó lâ sĩ rî, drị́-vó ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá ãmákâ ró.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More