Márãkõ 15:1

1Ãkpã cị̃ị́nó, gólĩyî tã kĩ ʼbá ró rî yî ndrĩ drí rĩzó ĩyî tã ị̂ʼbị̃lị́ ĩyî lãfálé ʼásĩ Yésũ rú. Gólĩyî ĩʼdî drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî, gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî, lãʼbí îmbá ʼbá yí bê. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã-drị̃ kĩzó Yésũ rî ômbélé drị̃lị́ âjílí kúmú Pĩlátõ ândrá, Pĩlátõ õlẽ ró tã-drị̃ bê gólâ rî fũzó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More